dimecres, 10 de març de 2010

Lluís Tolosa: “El consum cultural i mediàtic dels joves és més gran que el dels adults”

El director tècnic del Baròmetre de la Comunicació desmenteix el tòpic que diu que els joves consumeixen pocs mitjans i poca cultura en el segon dia de les Jornades de Comunicació Blanquerna

Lluís Tolosa s’ha mostrat molest amb el “discurs alarmista que diu que els joves no llegeixen ni consumeixen mitjans de comunicació” ja que les dades del Baròmetre de la Comunicació diuen el contrari: els joves consumeixen el deu per cent més de revistes, quasi bé el nou per cent més de llibres de lectura i més del doble de cinema que els adults. El director tècnic del Baròmetre s’ha mostrat crític amb els adults que “s’excusen de la seva poca lectura dient que els joves no llegeixen i això no és veritat”. El que sí que diu el Baròmetre és que els joves consumeixen menys premsa i ràdio. Lluís Tolosa reconeix que hi ha una crisi dels mitjans tradicionals. Les dades del Baròmetre, segosn Tolosa, diuen que“entre els joves ha pujat molt el consum de premsa esportiva i ràdio musical, el que sí que ha baixat és el consum de ràdio i premsa generalista”.
Com a director tècnic del Baròmetre de la Comunicació, Lluís Tolosa, ha afirmat que la variable de l’edat no determina, tant com es creu, el tipus de mitjans que es consumeix. En canvi, veient les dades del Baròmetre, les variables de la classe social i el nivell d’estudis influeixen molt a l’hora de consumir mitjans de comunicació. “La classe social, tipus de família on es neix, determina quin és el consum de mitjans. Els fills reprodueixen l’actitud dels pares a l’hora de consumir mitjans” ha afirmat Lluís Tolosa. Per altra banda, la variable del nivell d’estudis també la té en compte el Baròmetre de la Comunicació que diu que el nivell d’estudis és directament proporcional al consum de mitjans. “Com més estudis tens més lector de diari ets, més consum d’internet fas. Això es compleix en tots els mitjans” ha dit el director tècnic del Baròmetre de la Comunicació, que creu que això no hauria de ser així perquè “no és normal que el nivell d’estudis discrmini tant el consum de mitjans en una generació que ha nascut en una democràcia”.
Lluís Tolosa ha posat èmfasi en el canvi substancial que ha produït la creació del Baròmetre de la Comunicació en el sector de la investigació de les audiències. Abans tots aquests estudis es feien des de Madrid i segons Tolosa “amb l’aparició del Baròmetre estem donant moltes dades que no es donaven des de Madrid i a més, n’estem duplicant algunes, cosa que porta a la controvèrsia, ja que els resultats no són els mateixos” . El director tècnic del Baròmetre ha lamentat que abans de la creació d’aquest “ els territors de parla catalana eren l’espai de comunicació més gran d’Europa sense una estructura d’estudis de mitjans” de manera que els mitjans de parla catalana es veien afectats quan es planificava la inversió publicitària ja que “pels estudis espanyols els mitjans de parla catalana són invisibles. Per l’EGM les vint revistes més llegides són totes espanyoles, mentre que en el Baròmetre de les vint primeres n’hi ha deu de catalanes i deu d’espanyoles”.