dimecres, 10 de març de 2010

Els joves sí llegeixen

El segon dia de les XVI Jornades Blanquerna ha començat com totes les altres, amb tres conferències a les deu del matí. Una d’elles era “La dieta (cultural i mediàtica) dels joves” i creava en el públic assistent una sèrie d’expectatives per saber quin tipus de mitjans consumeixen més els joves, fins i tot amb el nom de les publicacions amb més audiència, i sobretot, saber si es trencarien alguns tòpics que tan sentim dir entre la gent adulta. L’encarregat de mostrar les dades estadístiques ha estat en Lluís Tolosa, director tècnic del Baròmetre de la Comunicació i Cultura, l’única empresa catalana que es dedica a fer estudis d’investigació de mercat concretament de terres catalanes.

Gairebé tota la conferència s’ha basat en un monòleg del convidat que mostrava un seguit de diapositives cada cop més específiques i, al mateix temps, explicava dades que mostressin de manera clara el consum de mitjans dels joves catalans. Gràcies a aquestes dades estadístiques s’han pogut desmentir idees instaurades en el subconscient de la societat com la de que els joves no llegeixen. Comparant els gràfics que es podien veure en la diapositiva es veia un augment significatiu de la lectura entre els joves respecte els adults. Per què, doncs, es continua fent aquesta afirmació? A més, també s’ha pogut observar com el joves fan un consum cultural i mediàtic més alt que els adults, ja que en contra del que tots pensàvem, els catalans d’entre 14 i 25 anys van més al cinema, a concerts, al teatre o a d’altres espectacles culturals. Els joves no només consumeixen més mitjans mediàtics com Internet, sinó també culturals.

Després de l’exposició general del consum de mitjans dels joves, en Lluís Tolosa ha subdividit aquest grup heterogeni en sexe, classe socials i estudis realitzats per tenir unes dades més properes a la realitat. Les dades que s’han extret d’aquests grups no han estat sorprenents, tot al contrari, refermen idees que ja teníem. Un exemple és la igualtat de gèneres a la que s’està arribat gràcies a la inserció en l’escola i el treball de les dones. S’observa una diferència gran entre les dones grans i les joves. A més, els joves d’una classe social alta o amb uns estudis superiors consumeixen molts més mitjans que els altres. Aquesta afirmació no és gaire significativa perquè podem entendre amb facilitat que els que no disposen d’uns recursos econòmics suficients no poden accedir a Internet o mòbils. Però, les diferències en la quantitat de consum entre joves i adults de diferents classes socials és la mateixa i això no hauria de ser així. Els joves hem nascut en una època d’igualtat i accés gratuït a l’educació. Per tant, igual que en el cas de la igualtat de gènere, cada cop aquesta diferència s’hauria d’anar escurçant, però desgraciadament aquest procés encara no s’està produint.