divendres, 1 de juny de 2007

El Kumon: L’origen del braintraining

El mètode Kumon és una tècnica d’auto aprenentatge basada en les matemàtiques que s’ha escampat a nivell mundial. La metodologia nasqué l’any 1954 al Japó, de la mà del Sr. Toru Kumon quan aquest, com a professor de matemàtiques, va decidir intervenir directament en l’educació del seu fill Takeshi. A base de dedicar durant cinc anys trenta minuts diaris a la realització d’exercicis que el seu pare li encomanava, Takeshi va arribar a 6è de primària resolent integrals i havent millorat substancialment en la resta d’assignatures. Des d’aleshores el Kumon no ha deixat de créixer i s’ha convertit en el programa d’educació extra escolar de més èxit, és present avui dia a molts països i més de 4.000.000 d’alumnes el practiquen per desenvolupar el seu potencial. A Espanya, el mètode va arribar l’any 1991 amb la creació de “Kumon Instituto de Educación” i, des de llavors, s’ha incorporat a desenes d’escoles com una activitat opcional més.
El que el fa diferent de la manera tradicional d’aprendre matemàtiques, és que l’habilitat de l’estudiant no es correspon ni amb l’edat ni amb el grau escolar d’aquest, sinó que cada alumne marca el seu ritme i el seu punt de domini treballant de 15 a 20 minuts diaris i deixant-se guiar per l’instructor del Centre Kumon al que acut.
El Kumon parteix de la idea que tots els alumnes tenen un alt potencial d’aprenentatge per desenvolupar i té la finalitat d’orientar-los d’acord amb les seves capacitats. L’objectiu d’aquest mètode per tant, és desenvolupar al màxim aquest potencial i aconseguir com a conseqüència la millora del rendiment de l’estudiant en els seus estudis.
Dins d’aquesta finalitat última, s’inclouen una sèrie de punts imprescindibles com són la base, la confiança en un mateix, l’autodidàctica, la concentració, l’hàbit i la preparació per a les matemàtiques avançades. I és que, per arribar a dominar les matemàtiques és imprescindible partir d’una bona base. Altrament, és també essencial que l’alumne confiï en les seves pròpies habilitats i es plantegi constantment nous reptes superant la por a equivocar-se. L’autodidàctica , també un dels punts clau del mètode Kumon, consisteix en “aprendre a aprendre”, és a dir, en que l’alumne, amb les eines que rep, sigui capaç d’aprendre per sí sol. Els alumnes s’han d’esforçar per entendre els nous conceptes sense accedir, a ser possible, a l’explicació magistral. Aquests assimilen els coneixements de diferents maneres i cadascun d’ells progressa al seu ritme, és per això que el Kumon és un programa individualitzat on l’alumne només avança quan ja domina completament el que deixa enrere. Cal tenir en compte que el material de Kumon està dissenyat per a que l’alumne sigui capaç d’entendre com resoldre els exercicis per sí mateix i, cada vegada que comença un tema nou, apareixen exemples per orientar-lo.
D’altra banda, és també important optimitzar el temps d’estudi per a desenvolupar la capacitat de concentració i tenir constància. L’alumne ha de dedicar diàriament uns minuts a la realització del Kumon incloent els caps de setmana i les vacances i, a més a més, ha d’acudir a classe dos cops per setmana. El professor li regularà la feina que ha de fer cada dia i només amb aquesta constància s’obtindran bons resultats a llarg termini.
L’últim objectiu és la preparació per a les matemàtiques avançades, i és que, al Kumon, es prepara als nens per a afrontar amb facilitat les matemàtiques de cicle superior. Treballar per sobre del nivell escolar és la manera més eficaç de dotar als alumnes dels coneixements necessaris per a un futur.
A banda d’això, el punt de partida de l’alumne ha de ser fàcil. Abans de tot ha de realitzar un test que determinarà el seu nivell, independentment de l’edat i el curs escolar en el que es trobi. Per garantir l’autoconfiança i l’estudi diari, se li assigna a l’alumne un punt de partida que aquest pugui afrontar sense dificultats.
En el Kumon el paper dels pares i els professors és essencial. Han de corregir la feina i marcar els errors perquè el nen pugui rectificar-los. Així és com el nen s’acostumarà als errors i els veurà com un repte més que a d’afrontar per millorar. Aquesta qualificació s’ha de dur a terme diàriament per aconseguir que l’alumne acabi la feina amb tots els exercicis correctes. Quan els pares matriculen el seu fill a Kumon adquireixen un compromís molt important i n’han de tenir consciència. El Kumon requereix un esforç pels nens i són els pares els que a més a més de ser constants en la correcció, ho han de ser també a l’hora de motivar-los a diari a treballar concentrats. Reconèixer l’esforç del nen, li demostra que els seus referents familiars valoren la seva feina i el motiva a continuar treballant fort.
El Kumon però no és una solució a curt termini sinó que la millora només apareix amb l’esforç i la constància durant un temps. Per tant l’objectiu dels pares a l’hora de matricular els seus fills no ha de ser que el nen aprovi un examen específic sinó que amb els temps adquireixi les habilitats per a obtenir bons resultats.
Pel que fa al programa, aquest està dividit en vint-i-tres nivells del 7A al Q de dues-centes pàgines cadascun i els professors els divideixen en llibrets d’entre cinc i deu pàgines diàries, en funció del nivell de dificultat i de l’alumne. El material, que s’actualitza constantment, es basa en el càlcul però no segueix la programació dels continguts escolars. Aborda el temari de càlcul des de l’educació infantil fins al batxillerat i als primers anys de la Universitat. L’estructura dels continguts, està elaborada de manera que cada concepte s’introdueix a partir dels conceptes anteriors, de manera que l’alumne comença pel més senzill i va avançant cap als mes difícils sense tenir problemes per a resoldre’ls.
Pel que fa als tràmits a l’hora de matricular-se, els pares s’han d’informar de la ubicació dels centres Kumon a la seva localitat, tot i això, existeix la possibilitat de cursar la metodologia per correspondència. La matrícula és oberta tot l’any i té un preu de 35 euros. La mensualitat és de 55 euros i es rebaixa a 40 per al tercer germà.
El Kumon s’ha convertit també en una avantatge per a les escoles, ja que tenen la possibilitat de desenvolupar aquesta activitat extra escolar. Això els hi suposa un gran benefici, ja que sense haver de fer cap inversió econòmica poden obtenir una millor qualitat educativa i augmentar el seu prestigi.
Fins ara a Espanya, el Kumon s’ha utilitzat únicament per a la població infantil, tot i això al Japó i als EE.UU s’utilitza també per a la gent gran. Maria Teresa Negre, professora de Kumon a l’escola Ipsi, explica que s’està estudiant la possibilitat de seguir els passos d’aquests països: “Amb l’edat es va perdent l’agilitat mental, això els ajudaria a mantenir-la. Es tracta d’aconseguir que com a mínim mantinguin aquesta agilitat i evitar que la perdin del tot.”
A banda d’aquesta nova aplicació, també apareixerà en el període d’aproximadament un any, el Kumon de comprensió lectora. Aquest, que també a estat aplicat a d’altres països, està tenint una gran acceptació.
En definitiva, el Kumon ha estat dissenyat per potenciar al màxim les habilitats mentals. “Si en tens un 40 utilitza aquest 40 i si en tens un 50 doncs el 50, es tracta d’utilitzar les habilitats reals” explica Maria Teresa Negre.