divendres, 18 d’abril de 2008

David N. Weiss "Guionistes i productors: David contra Goliat"

Després de donar unes breus pinzellades sobre la seva experiència professional, David N. Weiss ha argumentat quines van ser les raons per convocar la vaga de Hollywood l'any passat.

Pausadament, Weiss ha amenitzat la conferència amb diferents exemples i personalitats que s'ha trobat al llarg de la seva campanya de sensibilització i recolzament a la vaga. Un dels recursos utilitzats va ser el vídeo "Voices of uncertainty", un audiovisual que amb to irònic mostra l'explotació que sofreixen els guionistes per part dels productors i l'abús dels residuals. "Un residual" ha definit Weiss, "és tot el que guanya un productor per les vegades que es mostra la meva pel·lícula a la televisió, Internet... en definitiva, molts diners".

Sota el càrrec de vicepresident del Sindicat de Guionistes de Los Ángeles, Weiss ha anat recolzant la negociació entre guionistes i productors, amb l'esperança del benentès i l'acord entre els dos extrems per tal d'arribar a un tant per cent just i que sigui directament proporcional als guanys de les grans empreses. "I sort, que els productors, gràcies al govern de EEUU" afirma "ja no són propietaris dels estudis i ja no n'hi ha tants com abans".

El guionista ha conclòs la conferència amb el relat dels últims dies de vaga. Va ser en l'últim moment quan, cansat de tanta lluita, el Sindicat va veure com a Hollywood es produïa el miracle. Els productors van començar a entendre que els trossos de pel·lícula "no eren promoció d'ella" i els van començar a pagar. Els guionistes havien guanyat la guerra.

Davant la perplexitat del públic, Weiss ha finalitzat el seu al·legat afirmant no sentir-se "orgullós per aquella batalla" perquè no es creu "un soldat que tingui ganes de baralla". El guionista s'ha definit com una persona que, com qualsevol altre, vol donar de menjar a la seva família fent la feina que li agrada.