dimecres, 18 de març de 2009

Els joves, un "target" a descobrir

“Uneix més l’edat que l’origen”, afirmava la conferenciant Pilar Pérez, managing director de l’institut d’investigació Millward-Brown. Aquesta és una de les conclusions resultants de l’estudi fet per aquest institut que tracta sobre el “target” jove i es basa en les seves preocupacions, aspiracions, desitjos, pors i en la seva relació amb el consum i les marques.
Aquest anàlisi ha estat exposat a la conferència titulada “Els joves també són audiència. Però, com són?” amb Mireia Tomás, supervisora de planificació Universal McCann com a moderadora i en motiu de les Jornades Blanquerna en la Facultat de Comunicació de la Universitat Ramon Llull. 
L’acte ha cridat l’atenció als estudiants ja que estava dirigit a ells, als joves. L’aula estava plena, al darrere de tot hi havia una munió de gent dreta i, fins i tot, alumnes que han decidit que asseguts al terra estarien més còmodes. 
La conferenciant ha traslladat la seva sorpresa vers el seu estudi qualitatiu realitzat a joves de 18 a 25 anys a deu països de la Unió Europea que, tot i les distintes cultures, religions, tradicions històriques i costums tenen molts trets en comú, més similituds que diferències. Tenen els mateixos somnis i les mateixes inquietuds. “En general, tots els joves tenen una mena d’esquizofrènia, una doble personalitat que combina el present (oci, vacances, diversió...) i el futur (estudis, esforç...), ha explicat Pilar Pérez. Comentari que ha tingut repercussions amb diversos riures irònics que reflexaven el desacord d’alguns membres del públic. 
La hiperactivitat és un tret característic dels nois i noies d’aquesta franja d’edat, provocada pel dinamisme i la activitat constant a la qual estan sotmesos. Però, sobretot, a la quantitat d’informació que reben i a les múltiples formes d’entreteniment a les quals tenen accés. Les noves tecnologies desenvolupen un paper molt important. “Viviu contínuament on-line”, deia la conferenciant mentre part dels oients afirmaven amb el cap.
L’estudi presentat demostra que els joves corregeixen al filòsof Descartes quan aquest afirma “penso, després existeixo”. En canvi, els joves “canvien, després existeixen”. Estem en una societat on els canvis són evidents, on les novetats tenen una curta durada de caducitat i on s’accentua l’individualisme que, tal i com ha expressat Pilar Pérez, provoca l’egocentrisme en la joventut, afirmació que tampoc ha agradat gaire a alguns alumnes que han esbufegat en senyal de queixa.
Fins aquí el públic es mostrava atent, tot i així, aquest ha anat reduint a mesura que passava el temps i es tractava el tema de la identificació i relació per part dels joves amb les marques. Les murmuracions de converses sobre el cap de setmana augmentaven, alguns estudiants que prenien nota amb l’ordinador portàtil han acabat jugant al solitari i algú intentava aplaudir tímidament abans d’hora per provar sort per si la resta l’acompanyava i així poder finalitzar l’acte que, després de respondre algunes preguntes, no ha tardat gaire en finalitzar.