dijous, 11 de març de 2010

El descrèdit de la política i la funció social del periodisme

L’últim matí de les Jornades Blanquerna s’ha clausurat amb la ponència del conseller de cultura i mitjans audiovisuals, Joan Manel Tresseras. Tal i com ha dit el degà de la facultat de Comunicació, Miquel Tresserras, el delegat del govern té qualitats suficients com per ser un guru del món de la comunicació gràcies a la seva capacitat de gestió i el seu extens coneixement cultural basat en la especialització i l’aprofundiment.
Sota el títol “La cultura mediàtica dels joves: la política de la Generalitat”, el conseller ha començat parlant sobre la percepció que tenen els joves de la cultura. “Molts joves han pres el mal hàbit de substituir formes tradicionals de cultura com la lectura, per les noves tecnologies de la informació” ha exposat. Tresserras no veu amb optimisme l’ús que fan alguns joves de les noves tecnologies perquè aquestes serveixen per millorar i no per entretenir. “Una de les confusions més grans que fa la gent amb les noves tecnologies i les xarxes socials com a mitjans de comunicació és: a més velocitat, més qualitat” ha explicat el responsable del govern.
A la meitat de la seva explicació, el conseller ha decidit parlar sobre l’àmbit polític, acceptant que actualment la política és objecte de descrèdit i una de les causes és la convivència del sistema polític i els mitjans de comunicació. “El problema és que d’aquesta informació s’extreuen unes conclusions generalitzades de la política que són nefastes” ha argumentat Tresserras. La política utilitza als mitjans per difondre les notícies d’una determinada manera i aquests últims, enlloc de ser neutrals, passen a ser reactius. “Aquesta dependència dels mitjans amb la política ha provocat un desencís i un descrèdit del sistema per part de la societat” ha expressat el conseller de cultura. És per aquesta raó que creu que s’ha de revisar la funció social del periodisme i que la política és essencial per donar a conèixer la cultura catalana.
És en aquest camp on el Departament de Cultura s’ha centrat impulsant noves propostes. Entre elles destaca la subvenció als mitjans, un departament dedicat al foment de la cultura en la societat i el treball per millorar els circuits de la informació. “Per a nosaltres la cultura és la plataforma més sòlida de la projecció cap el futur” ha dictaminat Joan Manel Tresserras. Des de que és al Departament de Cultura, Tresserras sempre ha buscat noves alternatives per acostar la cultura a la gent jove. Entre d’altres, ha creat noves maneres de fer arribar la cultura com un pla de foment de la cultura, la inscripció gratuïta a qualsevol diari a partir de la majoria d’edat i establir que totes les zones urbanes tinguin un conjunt d’equipaments accessibles. “S’ha de tenir en compte que la cultura no és gratuïta. Comporta molta feina i treball i tothom té dret a estar remunerat” ha declarat aquest matí el conseller. Joan Manel Tresserras ha conclòs l’acte fent esmena a un projecte de futur basat en la creació d’un canal de televisió mediterrani subeditat a Barcelona.