dimecres, 10 de març de 2010

"La idea" és necessària per un èxit assegurat

El segon dia de les Jornades Blanquerna comença altre cop a les deu del mati amb diverses conferències, entre elles “Emprenedors i creatius davant del canvi”, que té lloc a l’aula 202 de la Facultat i on fa el paper de moderador Richard Wakefield, professor de la mateixa facultat.

Els conferenciants són tres ex estudiants de la casa: Oriol Berenguer, director general d’Arteria Comunicació, Àngel Pardo, director general de Carrots i Marta Trullás, fundadora de Cuponeo.com.

L’acte ha començat puntual mentre acabaven d’arribar els assistents, els últims dels quals han hagut de quedar-se de peu davant la porta o seure a terra per la falta de lloc. El primer en parlar ha estat en Richard Wakefield, que ha fet les presentacions i a continuació s’ha mostrat un powerpoint mentre els convidats parlaven dels negocis que pot arribar a emprendre el jovent i de l’actitud d’aquests davant les ganes de treballar, posant com a exemple les empreses que ells han creat i han tirat endavant. Així, s’ha començat amb un missatge positiu que ha continuat al llarg de l’hora i mitja que han estat parlant: “No s’ha d’esperar la oportunitat, sinó crear-la”. Tant Àngel Pardo com Oriol Berenguer han dirigit frases molt optimistes als joves estudiants que es trobaven a la sala. La idea principal de la seva explicació és que actualment s’està vivint el millor moment, inclús millor que els 80, en aquest món empresarial basat en la creació d’empreses on és necessària una creativitat i originalitat constant. El més important per ells és tenir idees i posar esforç i il·lusió en allò que es fa, tal com ha dit àngel Pardo: “Más que necesitar dinero, necesitas ideas. Ahora la gente no le presta tanta atención a la televisión, son mucho más eficaces las redes sociales”.

L’altre conferenciant, Marta Trullás, no tenia una visió tant optimista de les oportunitats dels joves al principi de la seva carrera professional, ja que tal com deia ella, creu que el fet de no tenir experiència per ser jove i el ser dona, tal com ha viscut en primera persona, no està tan valorat com algú que té prestigi i una imatge ja creada i coneguda per tothom, afirmació contraposada als altres dos conferenciants que creuen que les bones idees, l’esforç i la originalitat són suficients per ser contractat. Tot i així, Àngel Pardo, deia que sí que és cert que es nota quan algú nou a l’empresa no té experiència i per això contracten a gent amb experiència però que no sap de tecnologia i a joves que, al contrari, no tenen experiència però sí saben moure’s en el món actual i estan al corrent de les últimes novetats.

S’ha acabat donant molt valor a la “joventut” i a la formació, tal com han dit: “Lo que os enseñan en la Facultad es importante, la cultura es fundamental. Leer, tener la mente bien abierta. Podéis hacer historia, que no os cuentes milongas”.

A continuació, el moderador de l’acte els ha preguntat unes quantes qüestions sobre el que consideraven important a la seva empresa, així com el dubte de l’elecció de si ser autònom o no. A la última qüestió, els conferenciants han dit que ser autònom és molt més gratificant que treballar per a una multinacional, però que alhora es molt més sacrificat i tens molta més responsabilitat ja que has de controlar que tot funcioni bé i molta gent depèn de tu. Una altra idea a la que han donat molta importància és a la correcta elecció del soci amb el que crees l’empresa, relació que han comparat amb la del matrimoni, al qual no t’has d’unir per il·lusió, sinó per afinitat i per compenetració en gustos i en els objectius a la vida amb l’altre. Al final, els conferenciants han preguntat al jove públic qui d’ells volia crear una empresa pròpia, a la qual han contestat que si unes quantes mans alçades.

L’acte ha conclòs amb unes breus preguntes als convidats i amb un aplaudiment i somriure generalitzat.