divendres, 18 de març de 2011

“El repte d'Europa hauria de ser crear un bon clima de convivència entre les persones que hi són”

L'últim dia de les Jornades Blanquerna ha tingut l'excepcionalitat que el M. H. President Jordi Pujol hi ha assistit, juntament amb Norbert Bilbeny, per acostar-nos la realitat social dels immigrants, l'integrisme i el paper que hi juguen totes les parts implicades (els que s'han d'integrar i els que han d'integrar). Ha moderat la xerrada el degà de la Facultat de Comunicació, Miquel Tresserras.

Catalunya ha estat i és un país on hi han vingut molts immigrants, perquè és un lloc de pas i perquè és una terra que produeix riquesa. I per tant, des de fa molts i molts anys que els catalans conviuen amb gent nouvinguda i s'esforcen perquè aquests s'adaptin el més ràpid i fàcil possible. Som nosaltres els qui decidim quina Catalunya volem.

En els darrers mesos, la polèmica a Europa amb el tema de la immigració ha crescut, i sembla un tema nou que s'ha de tractar, a més a més sovint es tracta de problema, i no pas de fet; com ha apuntat Norbert Bilbeny, i també que “El repte d'Europa hauria de ser crear un bon clima de convivència entre les persones que hi són”, perquè només respectant i ajudant als nousvinguts serà com tota Europa serà més homogenia i plural, ja que aquest llarg procés és (o hauria de ser) recíproc. Tal i com es demana que als immigrants se'ls hi ha de donar temps perquè es puguin adaptar també es demana que els residents del país facin el possible perquè s'adaptin al lloc, coneguin la cultura, la llengua, etc., i ho respectin. Bilbeny ha volgut denunciar que s'han de canviar moltes coses respecte l'integrisme, i una d'elles és que tothom ha de tenir les mateixes oporturnitats, sigui quin sigui el seu origen; és a dir que “l'ascensor social ha de funcionar”, i Pujol ha volgut remarcar que en el cas de Catalunya sí que funciona bé, només cal agafar l'exemple del President Jose Montilla.

Tots dos participants ha coincidit en que és vital i necessari que els catalans es moguin per fer que l'integrisme sigui una realitat copsada i no pas meres paraules. Jordi Pujol ha mostrat la seva faceta més nacionalista i ha dit que “cal seguir defensant al 100% la nostra identitat”, que tot i animar i ajudar a que siguem integradors amb la gent que arriba, no ens hem de deixar “prendre el pèl” i seguir parlant la nostra llengua perquè els altres la puguin aprendre, i no pas deixar de parlar-los-hi la llengua autòctona, perquè sinó no l'ha podran aprendre mai.

Ha anomenat, en el cas de Catalunya, els factors que han ajudat a que els nouvinguts s'integressin: “el Barça, els Castellers, les parròquies i el PSUC”. I ara cal trobar els factors perquè els nouvinguts se segueixin integrant igual. I per últim, s'ha referit a partits xenòfobs que han estat els que han causat que es tingui por i rebuig cap el col·lectiu immigrant.

La conferència ha acabat amb un torn de preguntes que majoritàriament anaven dirigides a Jordi Pujol, i relacionades amb la immigració a Catalunya, que és el cas que més relació hi guarda.